Siseseinad, korteritevahelised seinad


Aru majatehas valmistab siseseinaelemente. Standardsiseseina elemendid koostatakse karkassist 95 mm ja kandva siseseina korral on karkassid vastavalt staatikale 120 või 145 mm. Valmistame ka korteritevahelisi topeltvaheseinu.

Sisesein


Korteritevaheline sein