Hea koostööpartner,

et meievaheline koostöö oleks jätkuvalt edukas, palume Sind leida 5 minutit ja vastata meie iga-aastasele kliendirahulolu küsitlusele.
Email again:
Olen toote kvaliteediga
Probleeme on esinenud
Olen tootevalikuga
Toodete hind on
Millise tootega oled kõige enam rahul?
Müügiteeninduse kvaliteet on
Müügiinimesed on professionaalsed
Toote info ja näidiste valik on
Tarne kiirus on
Tähtaegadest kinnipidamisega
Võrreldes olemasolevate koostööpartneritega on Aru Grupp
Reklamatsioonide käsitlemine on
Käesolevaga annan vabatahtlikult, teadlikult ja ühemõtteliselt nõusoleku Aru Grupp AS-le minu poolt esitatud isikuandmete töötlemiseks vastavalt mulle http://arugrupp.ee/dokumendid kaudu teatavaks tehtud isikuandmete töötlemise tingimustele ning õigusaktides sätestatule. Kinnitan, et mulle on http://arugrupp.ee/dokumendid kaudu teatavaks tehtud ning ma olen tutvunud Aru Grupp AS poolt rakendatavate isikuandmete töötlemise tingimustega.