Terrassedører med skyveåpning

"Aru NORDIC patio PARALLEL 92" skyvedører har meget gode isolasjonsegenskaper mot temperatur og lyd takk til deres nye profilsystem og glassutvalg som gir også mye mer frihet til kundens ønsker. Man kan godt designe store gjennomsiktige veggdeler med åpningsmulighet uten fare for topphøye energikostnader senere.

Glasspakkens tykkelse:
52 mm
Glasspakkens U-verdi:
Ug=0,47 W/m²K
Trerammens tykkelse:
92 mm 
Dørens U-verdi:
Ud=0,92 W/m²K


Max rammebredde: 3300 mm.
Rammevekt: opptil 300 kg.