I-kujulised sirged trepid

 

Kinnise astmevahega
trepp
Lahtise astmevahega
trepp
Kinnise astmevahega sadultreppLahtise astmevahega sadultrepp

Õigejalatrepid ehk veskitrepid


 Kinnise astmevahega trepp Lahtise astmevahega trepp