Aru 68 Softline IN


Image httpmediavoogcom000000147260photos68SoftlineINpng

Det innadslående vinduet "Aru 68 CLASSIC IN" med kantet profil er den mest brukte vindustypen med topp- og sidesving. Kantet profil passer utmerket med moderne arkitektur og vinduets hendige åpningsmuligheter samt regn-, vind- og varmetett konstruksjon er årsakene til at denne modellen er så  godt utbredt. Et sikkert og optimalt valg i vårt klima.